disinsectization

disinsectization
dezinsekcija statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Vabzdžių ir erkių naikinimas specialiais metodais ir priemonėmis. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357263 atitikmenys: angl. disinsectization rus. дезинсекция pranc. désinsectisation, f šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 3D-84 „Dėl Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 38-1246)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • disinsectization — dezinsekavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Kenksmingų vabzdžių naikinimas. atitikmenys: angl. disinsectization rus. дезинсекция …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • disinsectization — dezinsekcija statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Kenksmingų vabzdžių (blusų, utėlių, musių, blakių, tarakonų, uodų) ir erkių naikinimas; specialiojo švarinimo dalis. Žalingi vabzdžiai ir erkės naikinami mechaniniais,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • disinsectization — ˌdisə̇nˌsektə̇ˈzāshən noun ( s) Etymology: dis (I) + insect + ization : removal of insects (as from an aircraft) a disinsectization squad …   Useful english dictionary

  • disinsectization — noun The removal of insects from clothes or linens. Syn: deinsectization Ant: insectization …   Wiktionary

  • disinsectization — dis·in·sect·iza·tion or Brit dis·in·sect·isa·tion .dis (.)in .sek tə zā shən n removal of insects (as from an aircraft) * * * dis·in·sec·ti·za·tion (dis″in sek″tĭ zaґshən) removal or extermination of unwanted insects …   Medical dictionary

  • disinsectization — dis·in·sec·ti·za·tion …   English syllables

  • disinsection, disinsectization — Freeing an area from insects. [L. dis , apart, + insect] …   Medical dictionary

  • Disinsection — Spraying aircraft for insects, a procedure called disinsection. Some countries in Africa, Latin America, the Caribbean, Australia and the South Pacific require the spraying of the aircraft passenger compartment with insecticide while passengers… …   Medical dictionary

  • dis|in|sec|tion — «DIHS uhn SEHK shuhn», noun. = disinsectization. (Cf. ↑disinsectization) …   Useful english dictionary

  • deinsectization — noun The removal of insects from clothes and linens. Syn: disinsectization Ant: insectization …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”